VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Ćtvrtek 8.12.2022

         OTEVŘENÝ SEMINÁŘ: JAK NA TO?

PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ

PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

 

Určeno pro nájemníky, které zajímá průběh privatizace domů a bytů, ve kterých žijí.

Krok za krokem Vás provedeme pravidly a úskalími převodu vlastnických práv,

problematikou financování, dotací a technickým řešením regenerace domu.

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA BRNA SCHVÁLILO ZÁMĚR PRODEJE VAŠEHO DOMU.

 

PROGRAM

 1. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob

Založení družstva, dosažení nejlepší ceny, notář, právník, problematika veřejné podpory, kupní smlouva, správa ...

 2. Technická analýza objektu a vyčíslení dopadu úprav na individuální výši příspěvků do fondu oprav - termografické snímkování domů v lednu a únoru (!) - využitelné dotační tituly

Projekt oprav, nastavení fondů, stavební povolení, výběr dodavatele, stavební dozor,...

3. Zvláštní režim prodeje a jeho důsledky pro vlastnictví

Společenství vlastníků, Obchodní rejstřík, dokument Prohlášení vlastníka, převodní smlouvy do OV, ...

4. Financování koupě družstevního bytu

Stanovení ceny jednotlivých bytů, volba úvěru, zajištění včasné úhrady ceny bytu, řešení mezních situací, ...

  

MÍSTO KONÁNÍ

Kozí 4, přednáškový sál - 3.patro (dříve DŮM SLUŽEB)

TERMÍNY

Středa 15. 10. 2014 v 17:00

Předpokládaná délka semináře cca 60 minut.

GARANT

Program PER PARTES, VÁŠ SPRÁVCE CZ - družstvo pro správu a údržbu nemovitostí, domů a bytů,

přednášejí odborníci z praxe, BEZPLATNÉ.

K DISPOZICI

Výtah, bezbariérový přístup.

 

KONTAKTY

 Program PER PARTES

Ing. Jiří Kačerovský

Garant programu, rezervace

tel.: 725 792 914

e-mail: jiri.kacerovsky@ovbmail.cz

  

VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

Správa a údržba nemovitostí, domů a bytů

Pavel Krček

tel.: 602  711 091

e-mail: pavel.krcek@vasspravcecz.cz

www. vasspravcecz.cz

 

Ing. Rudolf Böhm

tel.: 602 787 339

e-mail: bohm@vasspravcecz.cz

 Aktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz