VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Ćtvrtek 8.12.2022

Pomůžeme Vám s řešením Vašich životních situací, spojených s Vaším bydlením. Nabízíme:

 Privatizace

 -          poskytneme Vám bezplatnou pomoc při ustavení družstva a při následné transformaci družstva na společenství

-          převezmeme péči o Váš dům s výhledem dlouhodobé spolupráce (brzké uzavření mandátní smlouvy o správě domu)

 

Určení výměr jednotlivých bytů (zaměření domů a bytů)

 -          Nový občanský zákoník předepisuje zcela nová pravidla pro stanovení výměr bytů. Správné určení výměr je klíčové pro

 

 • stanovení ceny bytu
 • váhu hlasu pro budoucí rozhodování
 • určení výše podílů pro splátky do fondů
 • stanovení podílu na ručení pro případné úvěry

 Zaměření Vašeho domu provedeme ihned v požadované kvalitě v cenách od 30,- Kč za m2 dle složitosti půdorysu, v souladu s Prováděcím předpisem č. 366/2013 Sb. - Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Stanovení výměr dle nových zákonných pravidel je záležitost, bez které se Vaše další kroky privatizace neobejdou.

 

Revitalizace domu s využitím pravidel privatizace Magistrátu města Brna

Navrhneme postup prací na opravách (revitalizaci) domu

 1. prvotní odborný posudek stavebním inspektorem
 2. návrh rozsahu revitalizace
 3. vypracování plánu údržby a oprav
 4. zajištění projektanta
 5. zajištění výběrového řízení na realizační firmu

Termovize

 • nedílnou součástí revitalizace Vašeho domu by měla být i kvalitní dodatečná tepelná izolace (zateplení), případně kompletní rekonstrukce obvodového pláště (výměna oken a dveří)
 • k řádnému návrhu zateplovacího systému je vhodné mít k dispozici snímky termokamerou, které objeví místa největších úniků tepla

Nabízíme Vám provedení termovizního snímkování ještě v průběhu letošní zimy! Informujte se na  bližší podmínky.

Termosnímky včetně dokumentace Vám zhotovíme v rozsahu, vhodném pro budoucí použití při návrhu stavebních úprav. Na přání Vám vypracujeme i  odborný posudek.

Financování

Navrhneme Vám model financování revitalizace domů za následujících podmínek:

 • až 350.000 Kč na jednu bytovou jednotku bez zajištění (!), tedy bez ručení nemovitostí.
 • financování 100 % záměru,
 • splatnost až 20 let,
 • anuitní splácení - stejná splátka po celou dobu splácení vč. poplatků,
 • správa a vedení úvěru 310 Kč ročně (ne měsíčně!),
 • úrok (dle fixace: 5let / po celou dobu splácení) od cca 2,3 % (!),
 • čerpání možné 2 roky od podpisu smlouvy,
 • bez poplatku za čerpání,
 • bez poplatku za rezervaci úvěru,
 • bez poplatku za nedočerpání úvěru,
 • bez úhrady za mimořádnou splátku.

Tyto podmínky není možné sjednat ve finančním ústavu, ale výhradě prostřednictvím našeho finančního poradce!

Úklid společných prostor

Zajistíme Vám úklid pravidelný úklid společných prostor Vašeho domu v cenách od 65,- Kč za jeden byt měsíčně, v termínu do jednoho měsíce od uzavření smlouvy.

Realitní služby

 • realizaci prodeje domů a bytů
  • zajištění pro Vás bezplatné inzerce na realitních serverech
  • jednání se zájemci, organizace prohlídek
  • přípravu smluvních podkladů
  • vklad do katastru nemovitostí
  • obsazení nebytových prostor
  • pomoc s vyhledáním nového bytu
  • zajištění průkazu energetické náročnosti budovy, nutného pro prodej domu

Nabídku realit najdete na: http://www.reality-inuv.cz/

DALŠÍ TECHNICKÉ SLUŽBY 

 • návrhy opatření ke snížení energetické náročnosti bytů a domů
 • zajištění oprav, havarijního servisu, údržby

 Aktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz