VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Ćtvrtek 8.12.2022

Váš správce CZ, družstvo, je nový partner pro privatizaci a správu Vašeho domu. Navazuje na desetiletou úspěšnou práci mateřské firmy ze Slovenska.

Společnost Váš správca s.r.o. byla založena v roce 2002 v Bratislavě, pobočku má v Košicích. V současnosti zabezpečuje správu 149 bytových domů, což představuje přibližně 8.000 bytů, 4.000 nebytových prostor a 900 garáží rozmístěných po celé Bratislavě i v jiných místech na Slovensku. Jejím dlouhodobým krédem je starat se nejen o samotné nemovitosti, ale i o obyvatele domů a bytů s maximální péčí řádného hospodáře, přičemž nezapomíná, že se stará o svěřený majetek obyvatel domu. Pracuje na základě naprosté důvěry mezi nájemníky a správcem, absolutní transparentnosti co se financí týče a technické i smluvní spolehlivosti.

Správa domů a bytů v pojetí společnosti Váš správca je jednak správou ekonomickou, jednak správou technickou. Ve většině spravovaných domů stála společnost Váš správca s.r.o. Bratislava u začátku privatizace jednotlivých domů, zakládání společenství vlastníků nebo bytových družstev. Zajišťuje veškeré činnosti právní a organizační pomoci, poradenství, ekonomickou a technickou správu svěřených nemovitostí. Spolupracuje s renomovanými bankovními ústavy (např. ČSOB, Tatrabanka), což umožňuje většinou úspěch v jednání o poskytnutí úvěrových prostředků jak na pořízení nemovitostí, tak na případné opravy či rekonstrukce domů s výhodnými podmínkami pro obyvatele.

Tyto principy přebírá a ještě rozšiřuje nové družstvo Váš správce CZ v Brně. Stojí za námi „flotila“ prověřených a renomovaných dodavatelů, počínaje projektanty a architekty, přes spolehlivé řemeslníky a stavební firmy až po specializované firmy provádějící např. revize a opravy výtahů, cejchování vodoměrů, vystavení průkazů energetické náročnosti budovy atd.

Klademe důraz na trvalé udržování a zlepšování domovního a bytového fondu a hledání cest ke snižování nákladů, vynaložených zejména na spotřebu energií, ale i na údržbu a provoz domů a bytů. Nabízíme Vám naše dlouholeté zkušenosti v oblasti stavění a bydlení a četné kontakty na odborníky všech profesí, které jsou pro provoz domu zapotřebí.Aktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz