VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Ćtvrtek 8.12.2022

Program privatizace bytových domů PER PARTES na pomoc nově vznikajícím subjektům

Program je určen pro nájemníky a přípravné výbory družstev, kteří se angažují v privatizaci domů a bytů, ve kterých žijí a chtějí aktivním přístupem zvládnout rychlý přechod z nájemního bydlení do osobního vlastnictví.

Před první informační schůzkou nájemníků VÁŠ SPRÁVCE CZ doporučuje po dlouholetých zkušenostech účast pokud možno všech zájemců o koupi na našem otevřeném semináři „Jak na to?" Praxe jasně potvrdila, že pokud se všichni nájemníci najednou a z jednoho zdroje seznámí s celou šíří problematiky a uslyší jasné odpovědi na své otázky, pak mnohem lépe spolupracují na společném cíli a nevzniká prostor pro domněnky a jiné retardující komplikace.

„Jak na to?" je seminář bezplatný a je vhodné ho spojit s první schůzkou nájemníků před ustavující schůzí.

Krok za krokem Vás provede úskalími převodu vlastnických práv, problematikou financování, dotací

a technickým řešením regenerace domu. Program lze využít i po částech nebo až od určitého bodu:

1. První informační schůzka nájemníků před založením družstva za účasti právníka a odborníka na privatizaci a finance v součinnosti s přípravným výborem bytového domu.

2. Zpracování vzorových stanov družstva, připomínkovací řízení, projednání připomínek na schůzi nájemníků, zapracování schválených změn, personální návrhy na statutární orgány družstva.

3. Zakládající schůze bytového družstva z účasti notáře, vznik právnické osoby, podání návrhu na zápis do Obchodního rejstříku, založení bankovního účtu družstva, členské podíly pro vstupní etapu privatizace.

4. Příprava kupní smlouvy s městem Brnem za nejvýhodnějších podmínek pro nájemníky, stanovení ceny jednotlivých bytů.

5. Bezpečné vyřešení otázky individuálních financí na koupi družstevního podílu, podle zdrojů, rodinných souvislostí a možností nájemníků, zajištění včasné úhrady ceny bytu konkrétního nájemníka na účet družstva. Řešení specifických situací ve spolupráci s realitní kanceláří a právníkem.

6. Zpracování Prohlášení vlastníka, podání návrhu na vklad na Katastr nemovitostí, (zaměření jednotek dle potřeby).

7. Zajištění správy domu.

8. Příprava vzniku společenství vlastníků prostřednictvím právní kanceláře, návrhy a zpracování převodních smluv, návrh na vklad do Katastru nemovitostí.

9. Zpracování stanov společenství vlastníků, připomínkovací řízení, projednání připomínek na schůzi vlastníků, zapracování schválených změn, personální návrhy na statutární orgány společenství.

10. Zakládající schůze společenství vlastníků za účasti notáře, schválení stanov a orgánů společenství, podání návrhu na zápis do Obchodního rejstříku, zřízení účtu společenství.

11. Technická analýza objektu a návrhy na opravy s vyčíslením dopadu na individuální výši příspěvku do fondu oprav.

12. Zpracování projektu oprav podle výsledků analýzy a s ohledem na využitelnost dotačních titulů.

13. Zajištění financování oprav domu – zpracování podkladů pro úvěry a podpora při zajištění doplňkových zdrojů financování provozu domu.

14. Zajištění stavebního povolení pro plánované práce.

15. Podpora při výběru dodavatele díla.

16. Analýza dotačních titulů použitelných pro regeneraci domu, zpracování podkladů, podání kompletní žádosti se všemi náležitostmi pro získání dotací.

17. Stavební dozor při realizaci prací na regeneraci domu.

18. Pojištění majetku družstva i společenství, racionální pojistná ochrana jednotlivých bytů.

19. Zhodnocování fondů družstva a společenství pro budoucí opravy bezpečnými postupy.

20. Odborné konzultace všech problémových oblastí po celou dobu transformace.Aktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz