VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Úterý 7.2.2023

Váš nový správce

Co musí udělat SVJ a výbor společenství vlastníků?

- provede výběrové řízení na nového správce

- svolané shromáždění vlastníků musí nadpoloviční většinou přítomných vlastníků odsouhlasit změnu správce domu

- výbor předá výpověď původnímu správci a začíná běžet výpovědní lhůta

- SVJ uzavře mandátní smlouvu na správu domu s novým správcem

Ostatní zajistí již nový správce domu:

- na základě plné moci společenství vyzve původního správce k předání dokumentů SVJ v termínech potřebných pro plynulý přechod domu do správy

- oznámí všem dodavatelům, se kterými SVJ má smluvní vztah, změnu správce a korespondenční adresy

- oznámí všem vlastníkům v domě datum změny správce a aktuální předpis s novými kontaktyAktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz