VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Ćtvrtek 8.12.2022
 • Cesty k úsporám

A. Stavební řešení

Stavební stav domu není důležitým faktorem pouze z energetického hlediska, ale rovněž z pohledu kvalitního bydlení, vyplývajícího z naplnění veškerých funkcí, které se od budovy očekávají. Dobrý hospodář se o svůj dům stará, aby zamezil pozdějším zvýšeným nákladům na odstranění vad a poruch, způsobených nedostatečnou údržbou. 

Zateplení fasády

Existuje několik způsobů provedení zateplení fasády Vašeho domu za použití různých izolačních materiálů, při různých způsobech připevnění izolačních desek a nejrůznějších technologií konečné povrchové úpravy. Způsob zateplení, provedení všech detailů (zejména ostění kolem oken a dveří, napojení kolem balkonů a lodžií) musí určit odborník projektant. Na detailech dodatečné tepelné izolace (zateplení) se nevyplatí šetřit. VÁŠ SPRÁVCE CZ zajistí návrh opatření pro dodatečné tepelné izolace a může pro Vás celou praktickou stránku revitalizace pláště domu organizačně i technicky zaštítit.

Zateplení střech

Střecha nad posledním obytným podlažím, případně půdní prostor bývá příčinou značných tepelných ztrát celé budovy. 

Zateplení podlah

V některých případech vznikají výrazné tepelné ztráty rovněž v prvním obytném podlaží nad prostory nezateplených či nevytápěných sklepů, garáží, průjezdů, podloubí. I zde Vám navrhneme nejvhodnější řešení ve prospěch snížení spotřeby celého domu.

Výměna výplní otvorů (oken, dveří, vstupních portálů, sklepních oken)

U starších objektů jsou úspory takto získané skutečně značné. Kvalita a technické řešení nových prvků má opět řadu úrovní, ke kterým je radno přizvat nezávislého odborníka. Samozřejmě i zde může, ale nemusí, platit úměra o vyšší ceně a vyšší kvalitě. Podmínka určité úrovně parametrů pláště budovy, tedy i výplní otvorů, je pak předpokladem dosažení dotací, např. v programu Zelená úsporám.

  

B. Technologické řešení

 

Vytápění a teplá voda

Nová technická zařízení v soustavách vytápění a přípravy TUV, například kondenzační kotle, dosahují provozně významně vyšších účinností. Včasnou výměnou, sofistikovaným návrhem a výběrem vhodného zařízení je možné dosáhnout úspor s velmi rychlou dobou návratnosti vložené investice. K významným úsporám přispívá např. hydraulické vyvážení otopné soustavy a soustavy TUV a cirkulace a použití dostatečných parametrů tepelných izolací v celém rozvodném systému.

Obnovitelné energie

Aplikací obnovitelných zdrojů energie (OZE) do soustav technických zařízení budov (tam, kde je to možné) lze při hodnocení energetické náročnosti budovy ovlivňovat její konečné vyhodnocení z pohledu faktoru „neobnovitelné energie“, která je pro nové budovy jedním z kritérií. Uplatněná OZE je v současné době běžně součástí nových projektů, které chtějí dosáhnout na hodnocení kategorie B - budova úsporná. V některých domech je možné postupně zavést částečnou nebo úplnou náhradu plynové kotelny vytápěním tepelným čerpadlem. Nabízí se škála řešení aplikace fotovoltaických prvků k podpoře osvětlení společných prostor domu. Vhodné řešení Vám navrhnou odborníci družstva VÁŠ SPRÁVCE CZ, součástí návrhu může být rovněž výpočet efektivity a návratnosti vynaložených nákladů z fondu oprav Vašeho domu. Návratnost těchto řešení je určitě zajímavě rychlá.

Měření a diagnostika

Jedním z diagnostických nástrojů je termovizní měření. V praxi se užívá pro stanovení tepelně technických vlastností obvodového pláště a skrytých vad, uplatnění je i v elektrotechnice či posouzení stavu tepelných rozvodů. Termovizní měření je rozhodující pomůckou pro stanovení rozsahu stavebních úprav, ať už zateplení obvodového pláště, výměnu oken a dveří, tepelnou izolaci střechy apod.

Elektrické spotřebiče, osvětlení a elektroinstalace

Výrazných úspor za spotřebu elektrické energie lze dosáhnout optimalizací režimu provozu elektrických zařízení v domě i v jednotlivých bytech. Obecné a každodenní zkratky vedoucí k úsporám:

• používejte pákové baterie,

• zkraťte cestu mezi zdrojem teplé vody a místem odběru,

• nastavte teplotu ohřevu na 55°stupňů, zajišťuje minimální ztráty,

• nemyjte nádobí pod tekoucí vodou,

• potrubí s rozvodem teplé vody tepelně izolujte,

• používejte úsporné zdroje světla,

• instalujte úsporné zdroje tam, kde světlo zůstává zapnuto delší dobu (předsíně, kuchyně, osvětlení pracovního stolu),

• vybírejte kvalitní zdroje s vyšší životností,

• upravte světelný režim společných prostor, zejména ve společných prostorách se vyplatí instalovat časovače a spínání osvětlení pomocí prostorového čidla,

• chladničky a mrazničky volte s co nejlepší energetickou třídou,

• chladničky nestavte do rohu nebo blízko ke stěně, špatně odvětrané spotřebiče vykazují vyšší spotřebu,

• chladnička by neměla sousedit se zdrojem tepla (sporák, trouba radiátor),

• pravidelně odmrazujte, kontrolujte těsnění dveří chladničky,

• vařte ve vhodných nádobách, hrnce s rovným dnem šetří až 30 % energie,

• při vaření používejte pokličky, dbejte na to, aby velikost hrnce odpovídala velikosti plotýnky,

• digestoře používejte na maximální výkon jen během vaření, zbylé pachy odsajte s nižším výkonem,

• dodržujte předepsanou skladbu vrstev podlahy,

• každým zvýšením teploty o 1° C zvyšujete spotřebu elektřiny o 6 %.

Fotovoltaické prvky

Informujte se na možnost osazení fotovoltaických panelů na Váš dům, například pro napájení světelných okruhů ve společných prostorách nebo pro využití spojené s předsunutou přípravou teplé vody v domě.

Regulace

• snižujte teplotu vytápění prostor – např. vytápějte ložnice v noci jen na 17-18 °C, po odchodu do práce nebo školy lze teplotu v bytě snížit temperování na 15 °C,

• zavírejte dveře do chladnějších místností,

• větrejte krátce a intenzívně, během větrání zavřete topení pod oknem,

• regulujte větrání místností podle počtu osob,

• zabraňte unikání tepla ven kvalitní izolací,

• v některých případech mohou za vhodných podmínek solární kolektory uspořit náklady na ohřev vody,

• návratnost investice si nechejte ověřit odborníkem.

 

C. Posouzení stavebně technického stavu domu

 

Posouzení Vašeho domu může být rozhodujícím faktorem nejen pro stanovení nejvhodnější cesty za úsporami nákladů, ale i prevencí vad a poruch, jejichž odstranění může v budoucnu přinést nečekané finanční náklady a technické i provozní komplikace. Doporučujeme Vám provést posouzení stavu domu při:

• plánování větších investičních akcí

• změně vlastníka

Posuzování stavu a příčin vad oken, dveří, podlahovin na bázi dřeva a dalších dřevěných výrobků. VÁŠ SPRÁVCE CZ provádí také posuzování dřevěných konstrukcí, dřevostaveb i jakýchkoli dalších případů, kdy je problém se dřevem nebo materiály na bázi dřeva. Posuzujeme také stavební připravenost pro montáže uvedených výrobků.

Zaměření stavu

U stávajících objektů s chybějící projektovou dokumentací doporučujeme zaměření a provedení stavebně technické prohlídky na základě promyšlených postupů a nástrojů, které by měly být dokumentovány v režimech zjednodušené projektové dokumentace tzv. pasportizace či technického listu budovy.Aktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz