VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Ćtvrtek 8.12.2022
 • /
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB, nesprávně také energetický štítek, je analogií technického průkazu motorového vozidla. Udává spotřebu energií v budově pro standardní podmínky jejího užívání. Říká stavebníkovi, kupujícímu nebo novému nájemci, jaké náklady na energie může při provozu budovy očekávat. Velmi přesně kalkuluje jaká je (u novostavby jaká bude) spotřeba energie na vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení a klimatizaci.

Průkaz připomíná energetické štítky známé z elektrických spotřebičů a může ho vydat jen odborný projektant nebo specializovaná firma, se kterou VÁŠ SPRÁVCE CZ spolupracuje. Platnost průkazu je deset let.

Existenci průkazu bude kontrolovat Státní energetická inspekce. V případě porušení zákona hrozí majiteli/pronajímateli nemovitosti pokuta 50 až 100 tisíc korun.

Z platné české legislativy (zákon č. 406/2000 Sb. - zákon o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů) vyplývá pro stavebníka jakékoli nemovitosti povinnost k žádosti o stavební povolení přiložit k projektové dokumentaci též zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy.

Dne 3. 10. 2012 vešla v platnost novela (změna) zákona 406/2000 Sb. pod označením 318/2012 Sb. Kromě jiného dochází k výraznému rozšíření okruhu osob, jež budou od 1. 1. 2013 povinny nechat tento dokument zpracovat.

 

Od 1. 1. 2013 nastává povinnost pro všechny stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků bytových jednotek:

1. při výstavbě nových budov a větších změnách budov již dokončených,

2. při prodeji budovy nebo její ucelené části,

3. při pronájmu budovy.

 

Co je větší změna již dokončené budovy?

Podle zákona 406/2000 Sb. se větší změnou dokončené budovy rozumí taková změna, která probíhá na více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy nebo taková změna technických zařízení budovy, která ve výsledku znamená více jak 25 % úspory celkové spotřeby energie na provoz budovy. Větší změnou tedy je například:

• výměna oken v bytovém domě,

• zateplení fasády,

• často i výměna zdroje tepla na vytápění s vyregulováním otopné soustavy a podobně.Aktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz