VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Středa 29.3.2023
 • Úspory energie

Úspory energií, které při svém běžném životě spotřebováváme za různých ročních období, v domech a bytech, nejsou zdaleka nějakou módní záležitostí. Snižování energetické náročnosti při spotřebě energie je výrazným faktorem pro úsporu nákladů vynaložených na bydlení a provoz domu. Úsporná opatření šetří dlouhodobě kapsu vlastníků domů, bytů - nájemníků.

Hledisko spotřeby energií v bytech, společných prostorách, kotelnách, rozvodech tepla atd. je významné nejen při provozování domů a bytů, ale i při jejich pronájmu či prodeji.

V ČR platí od roku 2000 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, který byl novelizován s platností od 1. ledna 2013. Zákon jednak stanovuje požadavky na energetickou náročnost nejen pro nové budovy, ale rovněž pro rekonstrukce bytových domů a dále stanoví povinnost vyhotovení tzv. „průkazu energetické náročnosti budovy“ (PENB) pro některé situace. Nová kritéria a požadavky kladou větší důraz na spolupráci jednotlivých profesí již při samotném návrhu a zpracování projektové dokumentace pro nové budovy nebo větší rekonstrukce stávajících budov.

Úspor energie ve Vašem domě lze dosáhnout mnoha způsoby, resp. účelnou kombinací několika způsobů.  Spolupracovníci družstva VÁŠ SPRÁVCE CZ Vám naleznou optimální cestu vedoucí k úspoře energií a nákladů spojených s Vaším bydlením. Začněme řešit situaci Vašeho domu zavčas. Čím dříve, tím rychleji dosáhnete úspor. Aktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz