VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Úterý 7.2.2023

Správa nemovitostí zahrnuje tři vzájemně propojené oblasti:

 

Ekonomická správa – ta se stará o veškeré finance, související s provozem vašeho domu, od výběru nájemného, příspěvků do fondu oprav, přes provádění plateb za dodávky a služby, vymáhání pohledávek, vedení účtu a zajištění on-line informovanosti o Vašich prostředcích.

 

Technická správa, která se stará o běžnou údržbu a opravy domu, zajišťuje investiční akce, vybírá projektanta a realizační firmu apod.

 

Provozní správa, která zajišťuje každodenní bezchybný chod domu, například jeho úklid, svoz komunálního odpadu, veškeré revize, odečty měřidel atd.

 

Ekonomická správa nemovitosti

 

Zahrnuje evidenčně ekonomickou správu domu, výběr nájemného a dalších předepsaných plateb, sledování platební morálky a hospodaření domu. Jmenovitě se jedná o tyto činnosti:

•              zpracování předpisů plateb pro jednotlivé nájemníky bytů, jejich úprava na základě změn a zajištění jejich doručení jednotlivým nájemníkům

•              evidence počtu osob v bytě

•              evidence předpisu záloh na služby (u bytů i nebytových prostor)

•              evidence předpisu nájemného včetně vybavení bytu

•              zajištění služby SIPO

•              evidence provedených plateb

•              sledování platební morálky a zasílání upomínek dlužníkům, vymáhání pohledávek

•              příprava podkladů pro podání žaloby dlužníků

•              evidence nákladů za služby a energie vzniklých v daném vyúčtovacím období

•              rozúčtování nákladů, zpracování a předání individuálního vyúčtování služeb za kalendářní rok dle platných předpisů

•              vypořádání přeplatků a nedoplatků - zajištění předání složenek na vzniklé nedoplatky či přeplatky pro jednotlivé nájemníky

•              pravidelný reporting o platební morálce nájemníků a hospodaření domu, správa on-line databáze v aplikaci „Po schodech“

Úhrada za uvedené služby je stanovena podle počtu jednotek v objektu.

 

Technická správa nemovitostí

 

Stará se o dobrou kondici technického stavu Vašeho domu, zajišťuje odborné provedení veškerých oprav a úprav domu i jednotlivých bytů a nebytových prostor jménem a na účet klienta:

•              stanovení plánu oprav a údržby

•              opravy a úpravy bytů a nebytových prostor

•              opravy nebo výměna zařizovacích předmětů

•              běžné opravy domu

•              kompletní rekonstrukce domu i jednotlivých bytů

•              optimalizace cen a příprava cenových nabídek

•              provádění výběrových řízení

•              zprostředkování projekčních prací, posudků a expertíz

•              zajištění „průkazu energetické náročnosti budovy“

Úhrada za uvedené služby je stanovena podle počtu jednotek v objektu.

 

Provozní správa nemovitostí

 

Zajistí řádný a bezvadný provoz Vašeho domu Vaším jménem a podle Vašich potřeb. Jde zejména o následující činnosti:

•              zajištění úklidu společných prostor v domě

•              úklid vnějších prostor, případné odklízení sněhu

•              odvoz komunálního odpadu

•              havarijní služba, non-stop - havarijní pohotovost

•              údržba a odečty měřidel

•              revize elektroinstalace

•              revize hydrantů a hasicích přístrojů

•              revize rozvodu plynu i jednotlivých spotřebičů

•              revize hromosvodů a komínů

•              zabezpečení provozuschopnosti zařízení a technologií

•              služby deratizace, desinfekce a desinsekce

•              evidence pasportu domu a jednotlivých bytů

•              evidence klíčů

•              zajištění předání a převzetí bytů s nájemníky

•              zajištění převodu energií s dodavateli služeb

•              výběr dodavatele energií

Úhrada za uvedené služby je stanovena podle počtu jednotek v objektu.Aktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz