VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Ćtvrtek 8.12.2022

Přehled informací pro vlastníky nemovitostí

Váš správce CZ vám je nový partner pro privatizaci a správu Vašeho domu a navazuje na desetiletou úspěšnou práci mateřské firmy ze Slovenska. Přináší kvalitní a komplexní služby nejen v oblasti správy nemovitostí, ale i realitní služby, pojištění domácností a další související problematiku.

Naším krédem je starat se nejen o samotné nemovitosti, ale i o obyvatele domů a bytů s maximální péčí řádného hospodáře, přičemž nezapomíná, že se stará o svěřený majetek obyvatel domu. Pracuje na základě naprosté důvěry mezi nájemníky a správcem, absolutní transparentnosti co se financí týče a technické i smluvní spolehlivosti.

Správa domů a bytů v našem pojetí společnosti Váš správce CZ je jednak správou ekonomickou, jednak správou technickou. Zajišťujeme veškeré činnosti právní a organizační pomoci, poradenství, ekonomickou a technickou správu svěřených nemovitostí. Spolupracuje s renomovanými bankovními ústavy, což umožňuje většinou úspěch v jednání o poskytnutí úvěrových prostředků jak na pořízení nemovitostí, tak na případné opravy či rekonstrukce domů s výhodnými podmínkami pro obyvatele.

Na těchto principech stojí družstvo Váš správce CZ.  Stojí za námi „flotila“ prověřených a renomovaných dodavatelů, počínaje projektanty a architekty, přes spolehlivé řemeslníky a stavební firmy až po specializované firmy provádějící např. revize a opravy výtahů, cejchování vodoměrů, vystavení průkazů energetické náročnosti budovy atd.

Klademe důraz na trvalé udržování a zlepšování domovního a bytového fondu a hledání cest ke snižování nákladů, vynaložených zejména na spotřebu energií, ale i na údržbu a provoz domů a bytů. Nabízíme Vám naše dlouholeté zkušenosti v oblasti stavění a bydlení a četné kontakty na odborníky všech profesí, které jsou pro provoz domu zapotřebí.

Témata, která Vám pomůžeme řešit:

Příprava a realizace shromáždění vlastníků

Musí být přítomen na shromáždění vlastníků notář?

Je účast na shromáždění vlastníků povinná?

Zastupování na schůzi shromáždění vlastníků jednotek

Rozdělení společenství

Zjednodušený stavebně technický průzkum budovy pro zhodnocení finanční náročnosti              

Návrh regenerace budovy              

Může mít dům domovní řád, jímž by byli povinni se vlastníci jednotek řídit?

Lze omezit právo vlastníka jednotky převést vlastnictví jednotky na jinou osobu?.

Stal jsem se členem výboru SVJ, co všechno musím udělat?

Musí vlastník jednotky oznamovat SVJ pronájem bytové jednotky?

Zveřejnění dlužníků

Je povinnost mít v SVJ kontrolní komisi?

Musí nový vlastník oznámit SVJ nabytí vlastnictví?

Jaká je odpovědnost nájemníků při pronájmu bytů vlastníky?

Funkce výboru nechce nikdo vykonávat, jak tuto situaci vyřešit?

Stanovení povinnosti úklidu společných prostor vlastníky

Pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění

Vymezení pojmů dle zákona 72/1994 Sb.

atd...

 

Váš nový správce

 Aktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz